ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบ…

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมยกระดับฯ ภายใต้โครงการ U2T for BCG ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ…

ลงพื้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี เพื่อติดตามผลโครงการส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ Smart Farm ในโรงเรียน

ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 อ…